Vrijwel real-time monitoring zorgde voor een hogere efficiëntie, verminderde kosten en essentieel inzicht in grondwaterstanden

UITDAGING

heusden (netherlands) on world mapVerminder de kosten van de gemeentelijke grondwatermonitoring, verbeter de gegevenskwaliteit en verbeter het inzicht in grondwatervoorraden.

OPLOSSING

Upgraden van het bestaande meetnet met het Diver-NETZ telemetriesysteem dat grondwaterstanden en kwaliteitsdata vrijwel real-time verzamelt, verzendt en verwerkt.

RESULTATEN

Dit systeem verlaagde de operationele kosten met meer dan 90%, verwierf bijna 60 keer meer datapunten, verbeterde de datakwaliteit en zorgde voor een beter inzicht in de grondwateromstandigheden.


heusden, netherlands

Het Diver-HUB webportaal biedt toegang tot vrijwel real-time watergegevens

Nieuwe wetgeving vraagt om meer grondwatermonitoring in Nederland

In 2007 introduceerde Nederland de Gemeentelijke Waterwet - wetgeving die gemeenten verplicht om problemen met betrekking tot verhoogde grondwaterstanden op te lossen of te beperken, waaronder overstromingen, materiële schade en ongezonde leefomstandigheden veroorzaakt door vochtige omgevingen. Een beter inzicht in de freatische grondwaterstand is essentieel voor gemeenten om deze nieuwe verantwoordelijkheden in te vullen en passende maatregelen te nemen om risico's te beperken.

De gemeente Heusden ligt in de provincie Noord-Brabant en telt circa 43.000 inwoners. In 2008 begon de gemeente de grondwaterstanden van 100 freatische putten te monitoren om hun waterbeleid beter af te stemmen op de nieuwe regelgeving. De grondwaterstanden in de putten werden om de twee weken handmatig door veldpersoneel geregistreerd, met behulp van een meetlint.

Om de kosten te minimaliseren, wilde de gemeente een nieuw en efficiënter gegevensverzamelingssysteem. Tegelijkertijd was het ook op zoek naar manieren om de kwaliteit en hoeveelheid grondwater-gegevens te verhogen om een beter inzicht te krijgen in het hydrologische systeem. Het was ook nodig om bijna real-time toegang te krijgen tot de waterstanden, zodat de bevolking zo vroeg mogelijk zou kunnen worden geïnformeerd over nieuwe grondwaterproblemen.

De gemeente verbeterde het grondwatermeetnet met een telemetriesysteem

In oktober 2013 heeft de gemeente gekozen om zijn bestaande grondwatermeetnet te upgraden met het real-time Diver-NETZ draadloos grondwatermonitoringssysteem. Van Essen Instruments heeft in totaal 108 peilbuizen gerenoveerd en nog eens twaalf peilbuizen geïnstalleerd.

Elke peilbuis was uitgerust met een Diver grondwater-datalogger die viermaal per dag de grondwaterstand opnam en opsloeg en daarnaast vier keer per dag de temperatuur mat. Een communicatiekabel die verbonden is met elke datalogger draagt de gegevens over aan een Diver-DXT-radioapparaat dat aan de bovenkant van de put is bevestigd. Deze radioapparaten verzenden data draadloos naar naburige Diver-Gate-gatewayapparaten, die de velddata twee keer per dag automatisch verzenden naar een gecentraliseerde database via het GPRS-netwerk.

Op het moment dat de gegevens door de database worden ontvangen, worden deze automatisch geverifieerd en gecontroleerd op verschillende fouten voordat deze ter beschikking worden gesteld aan waterautoriteiten en stakeholders via een beveiligd webportaal. Dankzij de vrijwel real-time gegevensverzameling kon de gemeente snel hardwareproblemen identificeren en gegevensverlies vermijden.

Daarnaast analyseert Van Essen Instruments de verzamelde waterstandgegevens en levert kwartaal-rapportages die belangrijke prestatie-indicatoren bevatten en statistische analyse van de waterstanden voor elk meetpunt.

flush mount monitoring well in heusden case study

Meetpunt beschermd door straatpotje in het historische centrum van Heusden

Diver-NETZ-systeem verhoogt de efficiëntie en vermindert kosten

Het opwaarderen van het grondwatermeetnet met het draadloze Diver-NETZ-telemetriesysteem resulteerde in efficiëntievoordelen, kostenbesparingen, verbeterde gegevenskwaliteit en meer kennis over de algemene grondwateromstandigheden in de regio Heusden. Met geautomatiseerde, bijna real-time grondwatermonitoring is de gemeente beter uitgerust om de grondwater-problemen proactief te identificeren en te verminderen voordat ze invloed hebben op de lokale gemeenschap.

Door de toepassing van het Diver-NETZ-systeem kon de gemeente Heusden het aantal veldbezoeken verminderen van 26 tot 2 keer per jaar, waardoor de operationele kosten met meer dan 90% werden verminderd. Meer frequente metingen vergrootten de hoeveelheid waterstandgegevens van 24 tot meer dan 1.400 opnames per jaar op elk meetpunt. Deze toename van de gegevens zal nauwkeuriger details over het hydrologische systeem opleveren en waterambtenaren beter in staat stellen om grondwatervoorraden beter te beheren en te plannen. De totale investering in meetapparatuur en wijzigingen in de peibuizen zal naar verwachting binnen drie jaar worden terugverdiend.

water level graph measured by Diver data logger in heusden, netherlands

Download deze casestudie als PDF.

Van Essen Instruments B.V.
Delftechpark 20
Postbus 553 2600 AN
Delft, Nederland
Telefoon: +31 (0)15 275 5000

Van Essen Instruments - Canada
219 Labrador Dr., Suite 201
Waterloo, ON
Canada N2K 4M8
Telefoon: +1 226-791-6499