Drukbereik: Een belangrijk criterion voor nauwkeurige waterstanden

Het beantwoorden van veelgestelde vragen over zowel het drukbereik van Diver-dataloggers als het drukbereik met betrekking tot de “ophangdiepte” van de Diver – vaak aangeduid als “kabellengte”.

Drukbereik: Een belangrijk criterion voor nauwkeurige waterstanden

Wij krijgen veel vragen over het drukbereik van de Diver datalogger en dan met name het drukbereik in relatie tot de inhangdiepte – ook wel kabellengte genoemd. In dit artikel helpen we u bij het kiezen van het juiste meetbereik zodat u de meest nauwkeurige resultaten kunt verkrijgen.


Drukbereik en kabellengte – hoe zit het eigenlijk?


Soms wordt er vanuit gegaan dat voor een meetpunt met een inhangdiepte van 100 m ook altijd een Diver met een drukbereik van 100 m nodig is. Ook is het vaak niet bekend dat de nauwkeurigheid van de Diver datalogger afneemt bij een hoger drukbereik.


Van Essen Instruments levert Diver dataloggers in 4 drukbereiken:

  • Verkrijgbaar in 10, 20, 50, and 100 meter waterkolom.
  • Een Diver druksensor met een drukbereik van 10 meter geeft een nauwkeurige meting van de hoogte van de waterkolom tot maximaal 10 meter.

  • Om te voorkomen dat de drukopnemer direct defect raakt boven de maximale waterkolom is er een veiligheidsmarge ingebouwd van 50% van het drukbereik. Dit betekent dus dat het drukmembraam van een 10 m Diver pas bij 15 m zal kunnen barsten. 


Goed om te weten


Het drukbereik bepaalt de nauwkeurigheid van de Diver datalogger. Een drukopnemer bestaat uit een keramisch membraam dat onder invloed van druk wordt vervormd.

De mate van vervorming is een nauwkeurige indicatie voor de druk. Om een hogere druk te kunnen weerstaan (dus een grotere waterkolom) wordt een dikker en minder flexibel membraam toegepast).

Dit dikkere membraam is echter minder gevoelig voor kleine drukveranderingen en heeft dus een meer beperkte nauwkeurigheid. Een TD-Diver met een drukbereik van 10 meter heeft bijvoorbeeld een maximale nauwkeurigheid van ±2,0 cm, terwijl de maximale nauwkeurigheid van een TD-Diver met een drukbereik van 100 m ±20,0 cm bedraagt.

Het is dus belangrijk om binnen een monitoringsproject rekening te houden met het drukbereik. De eerste afweging die gemaakt moet worden bij de start van een monitoringsproject is om de meetdoelstellingen te bepalen. Zijn de metingen enkel gericht op waterstandsmetingen of zijn ook de waterkwaliteitsparameter elektrische geleidbaarheid en temperatuur van belang? Indien ook waterkwaliteitsparameters gemeten moeten worden is het aan te raden om de Diver middenin het peilbuisfilter te plaatsen. Op deze manier zorg je ervoor dat de gemeten parameters representatief zijn voor het watervoerende pakket. Wanneer alleen waterstanden gemonitord moeten worden is het enkel van belang dat de Diver zich onder de laagst mogelijke waterstand bevindt

Op basis van de juiste inhangdiepte en de hoogst mogelijke waterstand kan nu het drukbereik worden bepaald.

In het algemeen kan gesteld worden dat wanneer binnen een monitoringsproject enkel waterstanden gemeten hoeven te worden een Diver met een drukbereik van 10 meter in de meeste gevallen meer dan voldoende is. Alleen in situaties waar de peilbuis zich bevindt in de nabijheid van een pompput is een hoger drukbereik soms nodig.


Op onze website hebben wij een hulpmiddel beschikbaar om u bij deze keuze te helpen vanessen.com/support/calculate-diver-range-cable-length